WRÓĆ
 
 
''Szalom - kultura , tradycje i obyczaje Żydów w okresie przedwojennym''
- projekt edukacyjny, realizowany w Gimnazjum w Strzyżewie od lutego do maja 2011 roku
 
Celem naszego projektu jest przybliżenie gimnazjalistom kultury i tradycji narodowości żydowskiej, żyjącej licznie na obszarze Polski do czasów Holocaustu. Kultura i religia tego narodu są tak ciekawe i barwne, że z przyjemnością poszerzamy swoje horyzonty o te elementy. Im bardziej jesteśmy otwarci na wiedzę o innych tym bardziej stajemy się tolerancyjni i mniej ulegamy stereotypom.
Bardzo istotne w tym przypadku jest to, że Żydzi byli naszymi sąsiadami. Nasi dziadkowie i pradziadkowie na co dzień z nimi obcowali, darzyli ich sympatią, bądź wręcz przeciwnie - niechęcią. Za to wszyscy, którzy urodzili się w okresie przedwojennym, bez wyjątku pamiętają swoich żydowskich sąsiadów.
Na tej bazie źródłowej postanowiliśmy oprzeć nasza pracę.
Przeprowadziliśmy wiele wywiadów, które niebawem zostaną opracowane. Oprócz tego, bazowaliśmy na wielu innych źródłach wiadomości. Interesowało nas wszystko co dotyczyło życia codziennego ludności żydowskiej. Szukaliśmy informacji o świętach, koszernych pokarmach, muzyce, strojach, ślubach i pogrzebach. 
Opiekujemy się również szkolną gazetką ścienną zatytułowaną: ''Szalom''. 
Jedna z naszych koleżanek przygotowuje dokumentację Port Folio, dotyczącą kultury żydowskiej. 
Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania scenariusza do szkolnego przedstawienia ''Szalom'', na którym chcemy zaprezentować najbardziej charakterystyczne i ciekawe elementy tradycji żydowskiej. Przedstawienie będzie ubarwiane piękną muzyką oraz koszernymi potrawami, które sami na tę okazję przygotujemy. 
Całość naszej działalności zostanie podsumowana prezentacją multimedialną.
 
  
Zajęcia w Ośrodku 
‘’Brama Grodzka – Teatr NN’’
 
W ramach projektu, dn. 5 kwietnia 2011r. pojechaliśmy na zajęcia do Ośrodka ''Brama Grodzka - Teatr NN'' w Lublinie.
Braliśmy tam udział w wystawie ''Pamięć Miejsca'', a następnie w warsztatach: ''Podróż do sztetl z I.B. Singerem''. Dzięki tym zajęciom prowadzonym przez p. Dominikę Majuk poznaliśmy przedwojenne sztetl: jego wygląd, cechy mieszkańców. Wykonaliśmy też jego makietę. Oznaczaliśmy położenie kilku sztetli lubelskich na mapie. Zrozumieliśmy funkcję stereotypu w postrzeganiu rzeczywistości. A wszystko to przy użyciu aktywnych metod i na podstawie literatury I.B.Singera.
Uczestnicy projektu: Domańska Emilia, Grochowska Karolina, Izdebska
Sylwia, Kaczor Rafał, Kiryła Anna, Kozłowoski Mateusz , Machoń
Krzysztof, Pasek Mateusz, Pruchniewicz Sylwia, Szmulik Damian
Opiekun: J. Smorczewska
.
 

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Szalom. Kultura i obyczaje Żydów w okresie  

międzywojennym”.

    Dnia 8 czerwca 2011 roku, dokonaliśmy podsumowania naszego projektu edukacyjnego.

   Na ten dzień pracowaliśmy już od lutego.

   Gromadziliśmy informacje z różnych źródeł na temat tradycji i kultury żydowskiej. Interesowały nas głównie święta i uroczystości rodzinne oraz ściśle powiązana z nimi kuchnia koszerna a także niesamowita muzyka klezmerska.

  Bardzo ważnym elementem wchodzącym w zakres naszych spotkań była analiza wywiadów przeprowadzonych z naszymi Dziadkami, Pradziadkami, sąsiadami, którzy pamiętali jeszcze okres przedwojenny i w swojej pamięci zachowali wiele ciekawych historii związanych z naszymi sąsiadami Żydami. 

  Oprócz tego nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, gdzie zwiedzaliśmy wystawę: „Pamięć miejsca” i braliśmy udział w zajęciach: „Podróż do Sztetl z I. B. Singerem”.

  Dodatkowo opiekowaliśmy się gazetką ścienną na korytarzu, zatytułowaną: „Szalom”, a Karolinka Grochowska przygotowała dokumentację Port Folio naszych zajęć.

   Wszystkie te elementy przyczyniły się do stworzenia przez nas scenariusza przedstawienia „Szalom”, które pokazało efekty naszej pracy.

 Tu znajdziecie Scenariusz przedstawienia „Szalom”

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

.