WRÓÆ

 1.     STATUT ZS W STRZYŻEWIE
   
 2.     KONCEPCJA PRACY SZKOŁY   
   
 3.     REGULAMIN RADY RODZICÓW


   
 4.     PROGRAM WYCHOWAWCZY

      EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO


      HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
    * 
  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY i I ETAP EDUKACYJNY
    
    * 
  II ETAP EDUKACYJNY

    *  III ETAP EDUKACYJNY

    *
  TURZE ROGI


   
 5.     PROGRAM PROFILAKTYCZNY

      EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO


    *
  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH


   
 6. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW