WRÓÆ

 1.     STATUT ZS W STRZYŻEWIE
   
 2.    REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
   
 3.     KONCEPCJA PRACY SZKOŁY   
   
 4.     REGULAMIN RADY RODZICÓW
   
 5.    PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
   
 6.    HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO