WRÓĆ


 

Projekt edukacyjny „W świecie liczb”
rok szkolny 2015/2016

 

Temat projektu

W świecie liczb

Imię i nazwisko nauczyciela

Elżbieta Bajura

Nazwa szkoły

Zespół Szkół w Strzyżewie

Klasa w której realizowany jest projekt

IIb

Przedmiot w ramach którego realizowany jest projekt

matematyka

Czas trwania projektu

kwiecień-czerwiec 2016r.

Grupa projektowa

Kacper Mądry, Kacper Kowalski, Arkadiusz Świętochowski, Łukasz Wysokiński, Krystian Cieslak.

 

I.                   Nazwa realizowanego programu:
Matematyka z Plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum

 

II.                Treści nauczania związane z realizowanym projektem :

 - Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego oraz korzystania z definicji i twierdzeń.

- Przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacji.

- Przedstawianie liczb wymiernych w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych lub nieskończonych okresowych

- Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości. Wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji.

- Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

- Wyszukiwanie,   selekcjonowanie   i   porządkowanie   informacji  z   dostępnych   źródeł;

   

 

III.             Cele  projektu:

Cel ogólny:

            Poszukiwanie informacji o wybranych liczbach, sprawdzanie własności wybranych liczb.

            Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie zdolności myślenia krytycznego i twórczego, umiejętności wnioskowania oraz   stawiania i weryfikowania hipotez.

            2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.

            3. Nauczanie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.

            4 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego oraz korzystania z             definicji i twierdzeń. Przygotowanie do czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących różnych             dziedzin wiedzy oraz analizowanie ich z wykorzystaniem pojęć i technik matematycznych.

            5. Rozwijanie umiejętności porządkowania i interpretowania danych.

            6. Przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacji.

IV.             Pomoce dydaktyczne używane w projekcie:

   Pakiet biurowy Microsoft Office: Word - przygotowanie treści potrzebnych do wykonania prezentacji. PowerPoint - prezentacja produktu, rzutnik multimedialny, komputer,

Wsparcie nauczyciela: codziennie (przerwy między lekcjami), godzina wychowawcza  oraz jedna  godzina konsultacji w każdą środę o 13:35 w sali matematycznej nr 7.

V.                Fazy projektu

  1. Sposób zainicjowania projektu:

            Informację na temat realizacji projektu edukacyjnego przekazałam podczas jednej z lekcji matematyki. Jako wychowawca klasy drugiej miałam obowiązek przekazania im wszystkich szczegółów dotyczących projektu edukacyjnego w gimnazjum.
Uczniom spodobał się temat "W świecie liczb".

 

  1. Podział na grupy: 1 grupa 3-osobowa oraz 1- grupa 2-osobowa; uczniowie sami dobrali się.
  2. Przydział tematów projektów dla grup:

            I – poszukiwanie i sprawdzanie własności wybranych liczb

            II –poszukiwanie liczb w biblii oraz ich znaczenia

             Wszyscy uczestnicy projektu - przygotowanie różnych ciekawostek o liczbach, opracowanie
            „sztuczek z liczbami”

             Kontrakt z uczniami (lub instrukcja wykonania projektu):

Każda z grup wykonuje powierzone zadania.         

         Wszystkie grupy razem pracują nad zebraniem wszystkich materiałów w całość, a następnie muszą wykonać prezentację w programie Power Point.

 

 

Realizacja projektu:

   Uczniowie pracowali samodzielnie nad powierzonym zadaniem. Do uczniów należała decyzja jakie informacje zamieszczą w projekcie. Nauczyciel wspierał działania uczniów poprzez doradzanie, zadawanie pytań i sprawdzanie w określonym terminie powierzonych zadań uczniom.

  1. Sposób prezentacji projektów przez uczniów:

Forma prezentacji:

- prezentacja w programie Power Point

- zaprezentowanie przygotowanych „sztuczek”

- prezentacja na forum szkoły 14.06.2016r.

 OBEJRZYJ PREZENTACJĘ: PREZENTACJA 1,    PREZENTACJA 2