WRÓĆ

 

           Projekt gimnazjalny: „Polska Wschodnia- tygiel kultur”

 

 

Cele projektu:

 

-         poznanie i zrozumienie innych kultur,

-         kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania cudzych poglądów i tradycji,

-         obalenie stereotypów dotyczących innych nacji kulturowych,

-         dostrzeganie zróżnicowania etnicznego naszych terenów i zjawiska przenikania się różnych kultur,

-         rozwijanie umiejętności szukania śladów zanikających motywów etnograficznych i dokumentowania ich,

-         poszerzanie horyzontów myślowych,

-         kształcenie umiejętności wyszukiwania i zdobywania informacji oraz współpracy w grupie,

-         rozwijanie pasji,

-         promowanie twórczego i otwartego podejścia do poszczególnych zagadnień,

-         motywowanie do samodzielnych poszukiwań i wyrażania swoich opinii,

-         nawiązanie do działalności Oskara Kolberga.

 

 

Kto nas interesował?

 

                Żydzi, Romowie, Tatarzy, Ormianie, Karaimi, Łemkowie.

 

 

A w szczególności:

 

-         historia i okoliczności pojawienia się powyższych mniejszości narodowych i etnicznych na wschodnich ziemiach Polski,

-         architektura sakralna i sepulkralna,

-         życie codzienne, typowe zajęcia,

-         język,

-         religia, tradycje i święta,

-         charakterystyczne potrawy,

-         stroje, wzory i ornamenty, biżuteria,

-         muzyka, taniec,

-         sławni przedstawiciele,

-         wkład danej mniejszości w kulturę i obyczajowość polską.

 

Uczestnicy:

Grupa I

1.     Julia Filipczak

2.     Patrycja Grochowska

3.     Dominika Skrzyszewska

4.     Magda Wiącek

 

           Grupa II

1.     Iza Malentowicz

2.     Michał Bajura

3.     Michał Sierakowski

4.     Dawid Winnik

 

 Grupa III

1.     Bartłomiej Beczek

2.     Bartłomiej Jurek

3.     Patryk Suśniak

 

Harmonogram działań:

(czas przeznaczony na realizację: luty- czerwiec 2015)

19, 26 luty- spotkania organizacyjne,

5 marzec-    Grupa I- „Żydzi”,

12 marzec-  Grupa II- „Romowie”,

19 marzec-  Grupa III- „Tatarzy”,

26 marzec-  Grupa I-    „Ormianie”,

9 kwiecień-  Grupa II-   „Karaimi”,

16 kwiecień- Grupa III- „Łemkowie”,

30 kwiecień- Praca nad planowaniem wycieczki i zajęć terenowych,

7 maja-         Praca nad planowaniem wycieczki i zajęć terenowych,

14 maja-       Praca nad planowaniem wycieczki i zajęć terenowych,

22 maja-       Udział w wycieczce o charakterze zajęć terenowych:

    Studzianka- mizar tatarski (Julia Filipczak, Iza Malentowicz),

    Leniuszki- cmentarz prawosławny i kaplica pw Niewiast 

                Niosących Wonności (Patrycja Gochowska, Magda Wiącek),

    Piszczac- figura średniowiecznej, kamiennej baby,

    Jabłeczna- Cerkiew i monastyr pw św. Onufrego (Michał Bajura,

                  Michał Sierakowski, Dawid Jurek),

     Lebiedziew- Zastawek- mizar tatarski (Bartek Beczek,

                  Bartek Jurek, Patryk Suśniak).

  9 maja- pokaz prezentacji multimedialnej, podsumowującej  

               działalność grupy projektowej, wykonanie gazetki ściennej  

               dokumentującej efekty naszego wyjazdu.

                           opiekun: J. Smorczewska