WRÓĆ


 

                       Realizacja projektu  „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków” : zajęcia dla uczniów, szkolenia nauczycieli 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Strzyżewie realizowany jest projekt „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków” skierowany do uczniów i  nauczycieli.  Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 12 szkołach Gminy Łuków i podwyższenie kompetencji nauczycieli. W ramach projektu nasza szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych – tablice interaktywne, rzutniki, laptopy, tablety. Uczniowie mają możliwość nabycia kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

W naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia:

1.      „Nauka programowania” – zajęcia prowadzą: Elżbieta Bajura, Artur Kita–programista

2.      „Grafika komputerowa” – zajęcia prowadzi: Elżbieta Bajura

3.      „Praktyczne zajęcia językowe” – prowadzą: Ewa Niewęgłowska, Stephen Nunn – native speaker.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli realizowane jest udział w szkoleniach w zakresie:

- „Programowanie w szkole”

- „Nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem TIK

- „Office 365 w edukacji”

- „PREZI jako nowoczesny sposób tworzenia prezentacji multimedialnych”

- „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji”

- „Obsługa sprzętu TIK”

-„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”

- „Nauczanie metodą projektu z wykorzystaniem TIK”

-„Metoda eksperymentu”

 

 Szkoleniami objęci są wszyscy nauczyciele.

Realizacja projektu „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków” przewidziana jest   w okresie: 01.03.2017r. – 31.07.2019r.

 

Koordynator projektu:

Renata Zaremba