WRÓĆ

 

          Dyskusyjny Klub Historyków 

        Uczestnicy projektu i tematyka:

 

1.   Beczek Paulina                     Historia Titanica.

                                                  Zagadka śmierci A. Hitlera.

 

2. Jankowska Barbara            Moda i uroda w XVII w.

                                                   Średniowieczna medycyna.

 

3. Jurek Dawid                        Średniowieczna Japonia.

                                                  Ewolucja samochodu.

 

4. Kiryło Paweł                       Lędzianie.

                                                 Tajemnice Góry Ślęży.

 

5. Kopeć Łukasz                      Ciekawostki z dziejów 

                                                                  Łukowa.

                                                  Aleksandria.

 

6. Kowalczyk Krzysztof          Kultura i religia Majów.

                                                  Konkwistadorzy i Inkowie.

 

7. Stolarczyk Dawid                 Zagadka Tutenchamona.

                                                    

                                          

8. Śledź Jakub                          Niemcy po II wojnie 

                                                                      światowej.

                                                  Rzymianie contra Grecy.

 

9. Zarzycki Jacek                    Potęga Aleksandra 

                                                  Wielkiego.

                                                 Wojna peloponeska.

Opiekun: J. Smorczewska

 

     Cele i założenia projektu oraz formy realizacji:         

 

  Termin realizacji: marzec – czerwiec 2013 r.

  Liczba uczestników- 9 uczniów

   Cele projektu:

   Uczniowie:

-         pogłębiają swoją wiedzę historyczną;

-         doskonalą umiejętności wyszukiwania informacji;

-         uczą się formułować rzeczowe i obiektywne opinie;

-         potrafią wyciągać trafne wnioski;

-         kształcą trudną sztukę dialektyki, czyli umiejętności prowadzenia dyskusji;

-         poszerzają swoje horyzonty myślowe;

-         potrafią sprecyzować i określić swój światopogląd;

-         rozwijają zainteresowania;

-         potrafią w ciekawy sposób dzielić się swą wiedzą;

-         uczą się systematyczności i odpowiedzialności;

-         rozumieją potrzebę poznawania przeszłości;

-         kształcą w sobie postawy patriotyczne.

   Formy realizacji:

 -         opracowanie planu działania;

-         sprecyzowanie swoich zainteresowań i wybranie tematów;

-         ustalenie grafiku tematycznego i przydział obowiązków;

-         opracowywanie tematów i materiału przeznaczonego do dyskusji;

-         prowadzenie gazetki ściennej, znajdującej się na korytarzu;

-         przygotowanie przedstawienia, podsumowującego działalność koła.

 

      Scenariusz przedstawienia opracowanego na potrzeby podsumowania projektu edukacyjnego.„Zjazd gnieźnieński”