WRÓĆ


 

                                      PROJEKT EDUKACYJNY 2016

 

    „DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE MOJEGO REGIONU”

                      CELE PROJEKTU:

 -        UCZNIOWIE SĄ OTWARCI NA ŚRODOWISKO LOKALNE,

-        ZNAJĄ TRADYCJE, OBYCZAJE I OBRZĘDY, KTÓRE WYZNACZAŁY RYTM ŻYCIA W RODZIMYCH MIEJSCOWOŚCIACH,

-        CZUJĄ POTRZEBĘ ZACHOWANIA I KULTYWOWANIA ZANIKAJĄCYCH   

        UMIEJĘTNOŚCI I OBRZĘDÓW,

-        SĄ DUMNI ZE SWOJEGO POCHODZENIA,

-       SZANUJĄ MĄDROŚĆ I DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE OSÓB STARSZYCH,

-       POTRAFIĄ WSPÓŁPRACOWAĆ ZE SOBĄ, SĄ KREATYWNI.

 

              SPOSOBY REALIZACJI:  

-        WYWIADY PRZEPROWADZANE Z OSOBAMI, KTÓRE OSIĄGNĘŁY CONAJMNIEJ 70 LAT,

-        PREZENTACJA WYWIADÓW NA FORUM GRUPY,

-        PREZENTACJA ZABYTKOWYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU,

-        WYJAZD NA ZAJĘCIA DO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ (09.06.16),

-        PRZYGOTOWANIE FOLKOWEGO PODSUMOWANIA NA FORUM SZKOŁY (14.06.16).

scenariusz uroczystości

 

 LISTA UCZESTNIKÓW:

    1.               BARTOSIEWICZ JAKUB (II A)

2.               BARTOSIEWICZ PATRYCJA (II B)

3.               CZUBASZEK MAGDA (II A)

4.               DOMAŃSKI BARTŁOMIEJ (II A)

5.               KARDAS KACPER (II B)

6.               MILEWSKI DANIEL (II A)

7.               MITURA ALEKSANDRA (II A)

8.               STELMACH DAMIAN (II A)

9.               SUŚNIAK RAFAŁ (II A)

10.         SZCZEPANIAK DANIEL (II A)

11.         ŚLEDŹ PIOTR (II A)

12.         WRÓBEL ARTUR (II A)

13.         WIDZ MAGDA (IIA)

14.         ZAKRZEWSKI ADRIAN (II A)

 

                                OPIEKUN: J. SMORCZEWSKA