WRÓĆ

 

 

Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

„Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2011”

 

Uczniowie Gimnazjum w Strzyżewie wzięli udział w projekcie, ponieważ:

1.     Zyskają rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje w ich społeczności.

2.     Stajną się uczestnikami ruchu społecznego.

3.     Dowiedzą się więcej o wyborach i ich znaczeniu, poznają uprawnienia i rolę parlamentu RP.

4.     Zdobędą doświadczenie w pracy w zespole.

5.     Podejmą pasjonujące i pełne emocji działania.

 

Do projektu przystąpili uczniowie kl. IIIa gimnazjum:

Paulina Suśniak

Monika Bartosiewicz

Kinga Winnik

Sylwia Pruchniewicz

Sylwia Izdebska

Anna Kiryła

Paulina Pruchniewicz

Damian Skwarek

Rafał Strzyżewski

 

GRUPA PROJEKTOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorami projektu były:

 

p. Renata Zaremba (opiekun SU)

p. Renata Turska (nauczyciel wiedzy o społeczeństwie)

 

Przed przystąpieniem do akcji „Młodzi głosują” uczniowie uzyskali zgodę dyrektora szkoły oraz zaakceptowali Regulamin projektu.

 

Uczniowie przestrzegali zasady neutralności politycznej wszelkich działań.

Zbiorcze i szczegółowe wyniki młodzieżowych wyborów parlamentarnych zostały upublicznione po zakończeniu wyborów powszechnych.

 

Zadania uczestników projektu:

1.     Zdobycie wiedzy na temat uprawnień i roli parlamentu RP oraz zasad organizacji i przebiegu wyborów.

 

2.     Przygotowanie i przeprowadzenie lokalnej kampanii młodych na rzecz wysokiej frekwencji w wyborach.

 

Uczniowie przygotowali plakaty zachęcające do udziału w głosowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali również ulotki propagujące wybory, zostały one rozdane uczniom naszej szkoły, rodzicom i sąsiadom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Przygotowanie i przeprowadzenie głosowania.

 

Przed wyborami:

Uczniowie wybrali komisję wyborczą, rozdzielili zadania, przygotowali lokal wyborczy, karty do głosowania, listy uprawnionych do głosowania, rozwiesili instrukcję wyborczą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po głosowaniu:

Przeliczyli głosy, sporządzili protokół, wpisali wyniki do specjalnego formularza w aplikacji zliczającej głosy, znajdującej się na platformie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.     Ewaluacja.

Uczestnicy projektu podsumowali swoje działania, dokonali samooceny oraz oceny pracy grupy, wyciągnęli wnioski ze swojej pracy.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej dokumentującej dokonania zespołu:

 

 Dnia 24 stycznia 2011 roku uczniowie publicznie podsumowali efekty pracy nad projektem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Działania uczniów zostały udokumentowane na stronie internetowej www.ceo.org.pl