WRÓĆ

PRACA DOMOWA NA PIĄTEK 23.03.18

Proszę rozwiązać zadania

Zad. 1.  Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 2√6 cm i 5 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zad. 2.  Wysokość w trójkącie równobocznym wynosi 6. Jaką długość ma promień okręgu wpisanego w ten trójkąt?

Zad. 3.  Oblicz promień okręgu opisanego na kwadracie o przekątnej długości 4.

zadanie dla chętnych

Zad. 4*.  Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 cm i 12 cm.