WRÓĆ


 

Pokazy z fizyki

Fizyka to nauka, w której doświadczenia odgrywają decydującą rolę. Dlatego też, 23 września uczniowie klasy III a i III b gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych na pokazy naukowe z fizyki. Organizatorami pokazów był Oddział Lubelskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. 

Pracownicy Instytutu Fizyki przygotowali efektowne doświadczenia i eksperymenty z takich zagadnień fizyki jak: elektromagnetyzm, ciecze, rezonanse, fizyka ciała ludzkiego.

Praktyczne zajęcia motywują do głębszego poznawania praw przyrody, inspirują dociekliwość i postawy badawcze, kształtują umiejętności obserwacji. Dzięki pokazom z fizyki, które pracownicy naukowi prezentują profesjonalnie i z nutką humoru uczniowie pogłębiają świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, medycyną, życiem codziennym i przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacji. 

Opracowanie: Renata Pycka