STRONA GŁÓWNA

 

                                             NASZA OFERTA

           

 

SZÓSTOKLASISTO WYBIERZ NASZE GIMNAZJUM!

Wizją szkoły jest ukształtowanie absolwenta, który:
  -  twórczo angażuje się w rozwój swojej osobowości;
  -  ma nawyk samokształcenia;
  -  przejawia inicjatywę w działaniu;
  -  myśli kreatywnie;
  -  ma poczucie własnej wartości i godności osobistej;
  -  jest wrażliwy na potrzeby innych;
  -  potrafi współpracować w grupie rówieśniczej;
  -  ma poczucie więzi ze swoją szkołą, środowiskiem, regionem i krajem.

Oferta edukacyjna naszej szkoły:

bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:

organizacje szkolne: SKO, UKS oraz SAMORZĄDY UCZNIOWSKIE
klas I-III szkoły podstawowej i gimnazjum.


Baza lokalowa

Atutem naszej szkoły jest:

Ramowy rozkład dnia szkoły

7.50  -  przyjazdy autobusów szkolnych
8.05  -  rozpoczęcie zajęć lekcyjnych
11.35  -  11.55 obiad
11.55  -  14.30 zajęcia lekcyjne
14.40  -  odjazd autobusu szkolnego
14.30  -  15.15 - zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
powrót po zajęciach dodatkowych autobusami kursowymi

 

Nasi uczniowie dowożeni są do szkoły autobusami szkolnymi pod opieką nauczycieli. Godziny przyjazdów i odjazdów autobusów są dostosowane do czasu trwania zajęć lekcyjnych.

          Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość, szczęście, prawda, honor, sprawiedliwość i dobroć. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom rzetelną wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na powszechnie szanowanych wartościach.
          Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współdziałaniu trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców. Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina. Będąc nauczycielami- wychowawcami musimy zdawać sobie sprawę z tego, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci posiadają rodzice. My nauczyciele powinniśmy wspierać ich w dziedzinie wychowania. Nie możemy też zapominać, że każdy z nas uczący w szkole dowolnego przedmiotu wychowuje - czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmiennych myśli, poglądów, pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.
          Realizacja naszych założeń zapewni satysfakcję i zadowolenie każdemu uczniowi. Nasza praca przynosi nam szacunek, uznanie i satysfakcję, a społeczeństwu zadowolenie z właściwego wychowania dzieci, zgodnie z przyjętymi wartościami, na dobrych ludzi.