WRÓĆ

E:\prezentacje\2006\mcs100\marie-curie2BIG.jpg

Projekt edukacyjny

Maria Skłodowska–Curie wybitny naukowiec naszych czasów”

 

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011

„Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie”

 

„W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.”

W związku z tym wydarzeniem w klasach II gimnazjum narodził się pomysł na projekt edukacyjny związany z osobą Marii Skłodowskiej-Curie. W projekcie uczestniczy 13 uczniów, podzielonych na 3 zespoły zadaniowe. Koordynatorem projektu jest nauczyciel chemii.

 

                                       Uczniowie uczestniczący w projekcie

.

 


Wycieczka do Warszawy w ramach projektu

„Maria Skłodowska–Curie wybitny naukowiec naszych czasów”

 

Uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym „Maria Skłodowska–Curie wybitny naukowiec naszych czasów” uczestniczyli 24 marca w Warszawie w Pałacu Staszica w konferencji - „Maria Skłodowska-Curie dwukrotna noblista i jej wkład w powstanie nowych dziedzin nauki”.  Konferencja zorganizowana została przez  Polską Akademię Nauk  Archiwum w Warszawie, Muzeum Marii Skłodowskie-Curie przy Polskim Towarzystwie Chemicznym.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

9.00–9.30 otwarcie konferencji
9.30–10.15 Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie,
Kulisy Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie
10.15–11.00 Hanna Krajewska, PAN Archiwum w Warszawie,
Powstanie i dzieje Nagrody Nobla
11.00–11.30 przerwa
11.30–12.15 Andrzej Czerwiński, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii,
Wpływ odkryć Marii Skłodowskiej-Curie na rozwój chemii
12.15–13.00 Stanisław Latek, Państwowa Agencja Atomistyki,
Od radu Marii Skłodowskiej-Curie do fizyki współczesnej
13.00–13.45 Wojciech Głuszewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Wpływ prac Marii Skłodowskiej-Curie na rozwój technik radiacyjnych
13.45–14.15 dyskusja, zamknięcie konferencji

Podczas wyjazdu uczniowie mieli również okazję zwiedzić Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Muzeum ma charakter biograficzny, w którym  prezentowane są zdjęcia, listy, dokumenty, rzeczy osobiste uczonej, fragmenty wypowiedzi Marii, Piotra Curie. Zwiedzając muzeum można zebrać wiele informacji na temat życia i dokonań naukowych uczonej.

 

                                                                        Uczestnicy projektu

                                                                                   Koordynator projektu: Renata Pycka

.

Grupa realizujaca projekt zwiedza Muzeum Marii Skłodowskiej -Curie


Gazetka w ramach projektu

Maria Skłodowska–Curie wybitny naukowiec naszych czasów”

W ramach projektu wykonaliśmy gazetkę o życiu, dokonaniach naukowych, odkryciach w dziedzinie fizyki i chemii Marii Skłodowskiej-Curie.

Gazetkę można podziwiać wchodząc na pierwsze piętro budynku szkoły.

.

 

ALBUM O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 W ramach projektu wykonaliśmy album o Marii Skłodowskiej –Curie. W albumie znajdują się  fakty z życia rodzinnego Marii, dane na temat opracowanej przez nią teorii promieniotwórczości, informacje o jej wkładzie w rozwój nowej dziedziny chemii- radiochemii i leczeniu raka za pomocą promieniowania jonizującego.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez nas albumem. Znajduje się on w sali nr 6. 

                                                                       Uczestnicy projektu


Kurs online na platformie supermemo.net

Efektem końcowym naszych poszukiwań i zdobywania informacji o Marii Skłodowskiej-Curie było opanowanie programu do tworzenia kursów interaktywnych na platformie i opracowania kursu o naszej Noblistce.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.supermemo.net.pl

Znajduje się tam nasz kurs o uczonej:

Maria Skłodowska-Curie: NASZA NOBLISTKA

 

                                                                        Grupa projektowa


Publiczna prezentacja projektu

 Oficjalna prezentacja projektu odbyła się 8 czerwca w Sali nr 6 z wykorzystaniem laptopa i projektora. Jej odbiorcami byli uczniowie klas: I, II i III gimnazjum. Uczestnicy projektu opowiedzieli przy pomocy prezentacji multimedialnej o efektach swojej pracy metodą projektu.

 Prezentacja została entuzjastycznie odebrana przez młodzież.

 Oto prezentacja multimedialna przedstawiająca

efekty naszych poszukiwań.