Ratujemy i Uczymy Ratować
Co nowego? Archiwum

 

Ratujemy i Uczymy Ratować

W marcu 2019r. dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczniowie klasy III uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Cykl zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy obejmował szkolenie teoretyczne i praktyczne. Prowadziła je p. Beata Zarzycka. 

Celem programu była praktyczna nauka uczniów elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Uczniowie na podstawie otrzymanych podręczników i uzyskanych wiadomości od nauczyciela nauczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Kolejnym etapem zajęć były ćwiczenia praktyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie ćwiczyli wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycję boczną, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej.                    

18 marca 2019r. odbyły się zajęcia podsumowujące. Wszyscy uczniowie odpowiadali na pytania egzaminacyjne, a następnie pod czujnym okiem nie tylko nauczyciela, ale także ratownika medycznego, pana Mariusza Wielgórskiego, przystąpili do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Na zajęciach gościliśmy również szkolną pielęgniarkę, która przyglądała się wykonywanym ćwiczeniom przez uczniów. Egzamin wypadł pomyślnie i każdy uczeń otrzymał Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. 

Dodatkową lekcją był pokaz ratownika, w jaki sposób należy udzielić pierwszej pomocy małemu dziecku. Uczniowie z uwagą słuchali i obserwowali poszczególne etapy takiej pomocy. Dowiedzieli się, że między ratowaniem dorosłej osoby i dziecka jest znaczna różnica. Prezentacja pana Mariusza to cenny wkład w budowanie wiedzy, umiejętności i postaw dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom w sytuacji zagrożenia ich zdrowia.