Program ,,Nie pal przy mnie, proszę" w 2019r.
Co nowego? Archiwum

 

,,Nie pal przy mnie, proszę”

Już po raz dziewiąty uczniowie klasy drugiej pod opieką p. Beaty Litwin wzięli udział  w programie edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III  szkół podstawowych ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Zajęcia miały na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Realizowane były następujące cele: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie  u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, przekazanie informacji o biernym paleniu, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy, wykształcenie u dzieci postawy gotowości do radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone. Realizacja zajęć odbywała się metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
Program składał się z zajęć warsztatowych.

Na zakończenie zajęć zorganizowany został konkurs plastyczny pt. ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Uczniowie, którzy wykonali prace plastyczne otrzymali nagrody. Zajęcia miały charakter profilaktyczny. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w realizowanych zajęciach, poszerzyli wiedzę na temat zdrowia. Wykształcili postawę obrony przed biernym paleniem a także gotowość do radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone. Praca w małych grupach polegała na współpracy – dzieci prowadziły dialogi, konfrontowały wiedzę.