ŚLUBOWANIE klasy pierwszej
Co nowego? Archiwum

 

Ślubowanie klasy pierwszej

 

Dzień 12 października  2018  roku  w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klasy I. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów  Szkoły Podstawowej w Strzyżewie,  połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowania do tej uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Uczniowie pod opieką p. Beaty Litwin przygotowywani byli i wdrażani do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Tegoroczni pierwszoklasiści przygotowali część artystyczną i zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.
 Następnie złożyli ślubowanie, a Pan dyrektor Janusz Kozłowski pasował ich na uczniów. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Dzieci otrzymały upominki od rodziców, uczniów klas młodszych, a także  Pani katechetki - Barbary Niedziółka, która wręczyła dzieciom symboliczne aniołki. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Pozostałą część uroczystości uświetnił występ starszych kolegów. Samorząd Uczniowski przygotował program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły pierwszoklasiści posadzili drzewko przed szkołą. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. Ten dzień na długo zostanie uczniom w pamięci.

                                                                                                                                                                      Opracowała:  Beata Litwin