WRÓĆ


 

Akcja „Góra grosza 2016”

 W miesiącach: listopad, grudzień, styczeń 2016/2017, w ramach kolejnej,     XVII edycji akcji „Góra Grosza", Szkolna Kasa Oszczędności wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowała zbiórkę drobnych monet.

Akcja miała formę konkursu klasowego. Razem w szkole podstawowej zebrano 10.717 szt. monet, na kwotę 252zł 99gr, z czego w klasach 0 – 3 zebrano 6669 monet, na łączną kwotę 143zł 55gr. Pierwsze miejsce w I etapie zajęła klasa „0” – uzbierana przez nich kwota to 75zł 10gr., natomiast w II etapie zwyciężyła kl. V z kwotą 59zł 22gr, w III etapie zwyciężyła klasa II a – uzbierana przez nich kwota to 39,74 gr. Zwycięskie klasy dostały nagrody ufundowane przez Bank PKO BP Oddział w Łukowie, organizację SKO i Samorząd Uczniowski. Serdecznie gratulujemy!                               

Monety zostaną przekazane na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i placówkom pogotowia rodzinnego.