WRÓĆ

 

 PROJEKT  EDUKACYJNY „GAZETKA SZKOLNA”

  

Program warsztatów dziennikarskich powstał w oparciu o założenia Podstawy programowej z języka polskiego oraz języka angielskiego dla klas I – III gimnazjum. W myśl zapisu w Podstawie programowej celem edukacyjnym szkoły jest między innymi ujawnianie zainteresowań, możliwości i potrzeb uczniów oraz językowych i czytelniczych umiejętności po to, aby wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie działania gwarantujące skuteczność edukacji.

 W dniach od 6 marca do 15 czerwca 2012 roku uczniowie klas: IIa i IIb wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt.,,Warsztaty dziennikarskie – Gazetka szkolna’’.

 

GRUPA PROJEKTOWA

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z klasy IIa do projektu przystąpili:                            

1.Marcin Suchodolski                                                                             

2.Damian Kopeć                                              

3.Paulina Zarzycka

4.Karolina Domańska

5.Ewa Wereszczyńska

6.Dawid Przegaliński

7.Kamil Siemionek

8.Bartek Skrzyszewski

9.Sylwia Turska

10.Karolina Romanowska

11.Grażyna Kiryła

12.Patryk Domański

13.Damian Krasuski

 

 Natomiast z klasy IIb :

14.Damian Kruczek

15.Kamila Mazurek

16.Paulina Milewska

17.Katarzyna Kozdroń

18.Monika Żurawska

19.Weronika Salij

20.Mariusz Wereszczyński

21.Paweł Wereszczyński

22.Hubert Szczepaniak

23.Adam Wiącek

24. Przemek Matysiak


 

 

          Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowały:

                                          p. Renata Zaremba i p. Ewa Niewęgłowska.

 

Program projektu edukacyjnego dał  możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów, pracy w grupie rówieśniczej oraz podejmowania decyzji w celu weryfikowania materiałów zebranych do gazetki.

          W pracy rozłożonej na 3 miesiące uczniowie wykorzystali wiedzę i umiejętności z języka polskiego, języka angielskiego i informatyki.

 

      Główne cele projektu to :

- rozbudzenie zainteresowań dziennikarskich

- przygotowanie do pełnienia różnych ról w związku z wydaniem szkolnego czasopisma

- pobudzenie kreatywnych działań

- mobilizacja do samorozwoju

Ponadto :

-        poznanie procesu powstawania czasopisma szkolnego

-        kształcenie sprawności wypowiedzi w prostych formach dziennikarskich

-        kształcenie poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej

-        doskonalenie umiejętności międzyprzedmiotowych

 

 

W trakcie pracy uczniowie dowiedzieli się, że rozkwit polskiej prasy przypada na wiek XVIII, wydawano wtedy pismo pt.,, Kurier Polski’’. Czasy współczesne charakteryzują się dużą różnorodnością prasy. Pisma redaguje się  z myślą o wielu grupach odbiorców: kobietach, mężczyznach, specjalistach w określonych dziedzinach wiedzy czy o młodzieży. Warto spośród dostępnych pism wybierać takie, które pomagają pogłębiać wiedzę i wzbogacać osobowość.

 

Uczniowie wykonali w szkole gazetki ścienne poświęcone projektowi oraz rozwojowi prasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy  znalazł w pracy nad projektem swoje miejsce – część uczniów pisała artykuły i sprawozdania, inni – przeprowadzali wywiady lub robili zdjęcia, pozostali – zajęli się graficzną stroną gazetki, do której potrzebne były praktyczne umiejętności  z informatyki.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efektem ich pracy są dwa numery gazetki szkolnej.

Numer 1 został wydany w kwietniu, był on poświęcony głównie tematyce Świąt Wielkanocnych.

 

 Numer 2 ,,Gimzetki’’ wydanej w czerwcu  zawiera m.in.:

-        informacje o wakacjach, które już za kilka dni

-        sprawozdania z zawodów sportowych  

-        bardzo ciekawy wywiad z nauczycielem języka angielskiego

-        listę absolwentów Szkoły Podstawowej w Strzyżewie oraz absolwentów Gimnazjum w Strzyżewie wraz ze zdjęciami

-        recenzje filmów i gier

-        krzyżówki, humory, komiksy

 

Dnia 25 czerwca 2012 roku miała miejsce publiczna prezentacja efektów projektu „Warsztaty dziennikarskie – Gazetka szkolna”.

 

Praca nad gazetką dostarczyła wielu wrażeń,  w przyszłym roku szkolnym zapraszamy uczniów klas młodszych do współpracy.

  

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej dokumentującej nasze działania.