http://www.strzyzew.gminalukow.pl/WFOSIGW%202015_pliki/image002.jpghttp://www.strzyzew.gminalukow.pl/WFOSIGW%202015_pliki/image002.jpghttp://www.strzyzew.gminalukow.pl/WFOSIGW%202015_pliki/image002.jpgWRÓĆ

http://www.strzyzew.gminalukow.pl/WFOSIGW%202015_pliki/image002.jpg


Wydanie kalendarza na rok szkolny 2018/2019

promującego działania ekologiczne szkoły w środowisku lokalnym

 Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu: ,,Edukacja ekologiczna  w placówkach Gminy Łuków’’ wykonali propozycje projektu kalendarza ściennego zawierającego zdjęcia z działalności ekologicznej prowadzanej w naszej szkole. Opracowany projekt został przekazany do  wydawnictwa Promo-reklama, które dopracowało go i wydało. Znalazły się w nim przede wszystkim zdjęcia z wyjazdów młodzieży do parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, udziału w konkursach i akcjach ekologicznych.  Kalendarz taki promuje działania proekologiczne prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół w Strzyżewie w środowisku lokalnym. Pokazuje, że uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie podejmują inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

 

.

 

 

 

 


 

W marcu 2018 r. przystąpiliśmy, po raz kolejny do realizacji przedsięwzięcia: „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, zadanie szkoły – „Bliżej przyrody”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizować będziemy od marca do czerwca 2018 r.

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane następujące zadania:

1.      Udział w  obchodach  „Dnia Ziemi’’:

Ø   Przygotowanie gazetek i ulotek propagujących akcję,

Ø  Szkolny konkurs plastyczno – techniczny: „ Co mogę zrobić  z puszki, tektury i innych śmieci?,

2.      Konkurs - Zbiórka  zużytych baterii ,

3.    Warsztaty ekologiczne na ścieżkach przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” oraz „Edukacja Morska” w Akwarium Gdyńskim.

4. Konkurs fotograficzny „Walory przyrodnicze Mierzei Wiślanej”.

5.  Wydanie kalendarza na rok 2019 promującego działania ekologiczne szkoły w środowisku lokalnym.

 

Opiekunami przedsięwzięcia są: p. Renata Pycka i p. Agnieszka Rzymowska.

 


Dzień Ziemi 2018

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Ziemi” uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, zadanie szkoły – „Bliżej przyrody”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie opracowali i wykonali gazetkę tematyczną oraz plakaty informujące o potrzebie dbania o środowisko naturalne. Obchody Dnia Ziemi uczciliśmy organizując  szkolny konkurs plastyczno – techniczny „ Co mogę zrobić  z puszki, tektury i innych śmieci?”, w którym uczniowie  zaprezentowali  jak można wykorzystać pomysłowo i pożytecznie surowce wtórne. Aby podkreślić tegoroczne hasło promujące Światowy Dzień Ziemi A World without Plastic Pollution”, zostały wykonanie ulotki edukacyjne, w których uczniowie poruszyli takie zagadnienia jak: selektywna zbiórka śmieci, potrzeba walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Foldery rozprowadzone zostały wśród uczniów naszej szkoły na godzinach wychowawczych.

         Konkurs plastyczno - techniczny rozstrzygnięto 26  kwietnia.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie:

Jakub Kozłowski z klasy III a gimnazjum

Magdalena Wereszczyńska z klasy IIa gimnazjum

Adrian Suśniak z klasy IIa gimnazjum

Mateusz Bancerz z klasy IIa gimnazjum

Mateusz Burdoń z klasy II a gimnazjum

Justyna Wereszczyńska z klasy VI

 Kamila Kleszcz z klasy VI

.

KONKURS – ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

Uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie wzięli udział w szkolnym konkursie „Zbiórka zużytych baterii”. Konkurs trwał od lutego do maja 2018 roku. Celem konkursu było rozpropagowanie wśród uczniów wiedzy o konieczności prowadzenia selektywnej zbiorki elektroodpadów, kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzenie potrzeby ochrony środowiska, w którym żyjemy. Zadaniem uczniów było zebranie jak największej ilości zużytych baterii i akumulatorków.

Organizując ten konkurs włączyliśmy się w akcję ekologiczną pod hasłem „Edukujemy – Pomagamy”, która jest organizowana przez REBA - Organizację Odzysku S.A. Dzięki temu, mogliśmy wesprzeć Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani.

30 maja 2018 r. dokonano rozstrzygnięcia i podsumowania szkolnego konkursu. Zwycięzcami zostały następujące osoby:

1.      Dominika Jankowska – zebrała 1531sztuk

2.      Ewelina  Wereszczyńska – 130 sztuk

3.      Natalia Domańska – 194 sztuki

4.      Adrian Szmulik – 194 sztuki

5.      Boboń Kacper – 75 sztuk

6.      Boboń Lena – 76 sztuk

7.      Emilia Kowalczyk – 64 sztuki

8.      Filip Szczepaniak – 28 sztuk

9.      Kinga Mazurek – 22 sztuki

10.  Aleks Szmulik – 18 sztuk

Zużyte baterie zbierane były  do specjalnych pojemników i przekazane do Organizacji Odzysku REBA. Zebraliśmy 5 takich pojemników!


Plik:Logo Parku Krajobrazowego Mierzeja WiÅ?lana.svg                                             Warsztaty ekologiczne na ścieżkach przyrodniczych

                                              Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana

                                                  oraz „Edukacja Morska” w Akwarium Gdyńskim

 

 

Edukacja stanowi jedno z ważniejszych zadań w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Kreowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, informowanie o procesach i zmianach zachodzących
w najbliższym otoczeniu, wskazywanie zagrożeń i sposobów ochrony środowiska przyrodniczego, promocja wartości kulturowych i historycznych danego regionu - to tylko nielicznych zadań realizowanych w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Zespół Szkół w Strzyżewie.

         W maju grupa 29 uczniów miała okazję uczestniczyć w warsztatach ekologicznych ścieżkach przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Podczas zajęć poznali przyrodę parku (szatę roślinną i świat zwierząt). Dowiedzieli się, że chronione gatunki roślin, związane z wybrzeżem morskim to: mikołajek nadmorski, rokitnik zwyczajny, turzyca piaskowa, lnica wonna, gatunki torfowiskowe, np.: rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne. Warto wymienić też arcydzięgiel nadbrzeżny, wiciokrzew pomorski.

   Głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych. Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

Podczas wyjazdu uczniowie uczestniczyli również w zajęciach dydaktycznych w Akwarium Gdyńskim. Warsztaty przybliżyły im zagadnienia związane z biologią, ekologią i ochroną środowiska morskiego. Uczestnicy zajęć poznali świat morza przez zmysły dotyku, wzroku, słuchu oraz praktyczne doświadczenia. W trakcie zajęć laboratoryjnych uczniowie z użyciem binokularów i lup rozpoznawali
i oznaczali gatunki roślin i zwierząt Bałtyku. Prowadząca warsztaty przybliżyła uczniom również rodzaje, formy zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego oraz sposoby walki z nimi, poparte rzeczywistymi, ciekawymi przykładami. Uczniowie mieli okazje uczestniczyć również w części terenowej, podczas której młodzież samodzielnie pod opieką prowadzącego zbierała materiał biologiczny. Zebrane okazy wykorzystane były podczas zajęć. Uczestnicy warsztatów obejrzeli także ekspozycję ogrodu zoologicznego, który usytuowany nad Zatoką Gdańską, daje możliwość pokazania organizmów związanych z ekosystemem środowiska Morza Bałtyckiego, a także faunę wodną, pochodzącą niemal z całego świata.

Powyższe zajęcia przybliżyły młodzieży specyfikę środowiska morskiego - jego bogactwo,  zagrożenia oraz wszystko to, co fascynuje i z morzem jest związane.

ZDJĘCIA


         KONKURS FOTOGRAFICZNY

„WALORY PRZYRODNICZE MIERZEI WIŚLANEJ”

W maju 2018 r. uczestnicy warsztatów ekologicznych na ścieżkach przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślanawzięli udział w szkolnym konkursie fotograficznym:  „Walory przyrodnicze Mierzei Wiślanej”, którego celem było rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody naszego wybrzeża i Morza Bałtyckiego, a także rozwijanie umiejętności fotografowania. Konkurs ten przeprowadzony został w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej „Bliżej przyrody”.

30 maja jury powołane przez organizatorów konkursu: p. Renatę Pycka, Agnieszkę Rzymowską i Renatę Zaremba dokonało jego rozstrzygnięcia.  Spośród 50 prac fotograficznych, które wpłynęły do organizatorów, wyłoniono zwycięzców. Zostali nimi:

1. Julia Skwarek

2.  Magdalena Wereszczyńska   

3.  Anna Kowalczyk

4. Julia Domańska

5. Dominika Sójka

6. Julia Kowalczyk

7. Marta Kozłowska

8. Bartosz Borkowski

9. Agnieszka Wróbel

Zwycięzcy zostali nagrodzeni prezentami rzeczowymi.

                                                                                        ZDJĘCIA