WRÓĆ

 

 


http://www.strzyzew.gminalukow.pl/WFOSIGW%202015_pliki/image002.jpg

 

We wrześniu 2016 r. Zespół Szkół w Strzyżewie przystąpił do realizacji przedsięwzięcia: „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, zadanie szkoły – „Okaż kulturę i chroń naturę”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizować będziemy od września do grudnia 2016 r.

Dzięki realizacji zadań skorzystają przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie, którzy poznają walory przyrodnicze rezerwatu leśnego „Jata”. Będą mogli doskonalić swoje umiejętności obserwacji, fotografowania, pracy z komputerem. Udział w konkursach, warsztatach zwiększy ich wiedzę na temat przyrody, jej zagrożeń oraz form ochrony.

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane następujące zadania:

1.       Udział w Akcji „Sprzątanie Świata 2016’’,

Ø  Przygotowanie ulotek propagujących akcję,

Ø  Szkolny konkurs literacki „W harmonii z przyrodą”,

2.      Konkurs - Zbiórka  zużytych baterii ,

3.      Szkolny konkurs na album „O Ojcowskim Parku Narodowym”,

4.      Warsztaty terenowe w rezerwacie leśnym „Jata” k/Łukowa,

Ø  Szkolny konkurs plastyczno-fotograficzny „Perła Ziemi Łukowskiej”.

Opiekunami przedsięwzięcia są: p. Renata Pycka i p. Agnieszka Rzymowska.


 AKCJA  „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016”.

 

Akcja Sprzątanie Świata 2016, która w tegorocznej odsłonie przebiegała pod hasłem: „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”,  jak co roku, jest aktywnie realizowana  przez dzieci i młodzież z naszej szkoły. Każda klasa 20 września pod opieką wychowawcy z rękawicami i workami wyruszyła, by posprzątać wyznaczone miejsca: teren wokół szkoły, przystanki autobusowe, pobocza dróg w kierunku Turzych Rogów, Zarzecza i Wagramu.

W celu rozpropagowania akcji, na korytarzu szkolnym została przygotowana tematyczna gazetka przypominająca o potrzebie segregacji odpadów i  dbaniu o środowisko naturalne. Dodatkowo uczestnicy projektu opracowali foldery edukacyjne o tematyce propagującej hasło akcji, które rozprowadzone zostały wśród uczniów na godzinach wychowawczych, a wśród społeczności lokalnej podczas sprzątania okolic szkoły. 

W ramach realizacji zadań z edukacji ekologicznej, aby jeszcze bardziej zachęcić dzieci i młodzież do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę w naszej szkole został przeprowadzony konkurs literacki „W harmonii z przyrodą”.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Anna Świderska

II miejsce: Gabriela Świderska

III miejsce: Adrian Suśniak i Kinga Kardas

Wyróżnienia: Kamila Kleszcz, Róża Jezierska, Albert Mądry

Zachęcamy do przeczytania zwycięskiego wiersza Ani:

W drodze ku lepszej przyszłości…

Jak pięknie jest, kiedy

Przyroda budzi się wiosną do życia.

Wszystko kwitnie wokół,

Rozkwitają pąki drzew.

A my?

A my wszystko to niszczymy.

Niszczymy dar od Boga.

Codziennie przyczyniamy się

Do śmierci naszej Matki- Ziemi.

A to przecież wszystko co nas otacza

Jest właśnie dzięki Niej.

Codziennie wyrzucamy śmieci

Na łono natury.

Codziennie mijamy stare

Opony, lodówki, telewizory

I nic z tym nie robimy.

Dlaczego?

Nie zdajemy sobie z tego sprawy

Jak długo takie śmieci mogą się

Rozkładać i zatruwać Naszą Matkę.

Dlatego tak ważna jest ekologia.

Bez ekologii wszyscy wkrótce zginiemy!

                                             Anna Swiderska Kl. III B

 

Uczniowie zostali nagrodzeni upominkami w postaci zegarków i kalkulatorów, które zostały zakupione  z funduszy pozyskanych z WFOŚiGW w Lublinie.

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie rozumieją potrzebę szacunku do środowiska naturalnego.


ZAJĘCIA TERENOWE W REZERWACIE LEŚNYM „JATA”.

 

 „Jednym ze skarbów natury w naszym regionie jest rezerwat jodłowy Jata – fragment prastarej niegdyś puszczy, która królowała na naszych terenach. Stanowi rzadką i cenną perłę w przyrodzie Podlasia i Polski, gdyż od wielu lat nie gospodaruje tam człowiek, lecz przyroda, którą  podglądamy i staramy się naśladować”.

Leśniczy Leśnictwa Jata Grzegorz Uss,

 

11 października uczniowie klasy VI i II a gimnazjum wraz z wychowawcami mieli okazję zobaczyć malutki fragment tego cennego przyrodniczo obszaru, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych w rezerwacie leśnym Jata.  Warsztaty prowadziła pani leśnik Ewelina Głaz. Uczestnicy zajęć przemierzyli fragment ścieżki przyrodniczej, liczącej około 4,5 km, na której rozmieszczono 16 tablic edukacyjnych, których tematyka w sposób prosty pozwala zrozumieć podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki leśnej oraz zapoznać się z niektórymi procesami zachodzącymi w lesie. Uczniowie dowiedzieli się, że największym bogactwem „Jaty” są przepiękne fragmenty wielogatunkowych lasów tworzonych przez 14 gatunków drzew. Uczestnicy zajęć uczyli się jak rozpoznać jodłę od świerka, jakie zwierzęta żyj na terenie rezerwatu, jakie funkcje pełni las.

 „Jata” jest jednym z największych rezerwatów w Polsce utworzonym już w 1933r. z inicjatywy prof. W Szafera – wybitnego polskiego przyrodnika. W 1952 roku dokonano jego restytucji. Rezerwat ten wchodzi w skład Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chroni on naturalne stanowisko jodły na jej północno-wschodnim krańcu zasięgu. Teren ten został objęty również ochroną w ramach sieci Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków tzw. Dyrektywa Ptasia. Na 337 ha rezerwat podlega ochronie ścisłej. W tym miejscu przyroda rządzi się swoimi prawami. Człowiek ją tylko obserwuje, podgląda i próbuje naśladować.

 

Opracowanie: Renata Pycka, Agnieszka Rzymowska


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNO

„PERŁA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ”.

W październiku 2016 r. uczestnicy zajęć terenowych w Rezerwacie Leśnym „Jata”  wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-fotograficznym: „Perła Ziemi Łukowskiej”. Jego celem było kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na piękno przyrody naszego rezerwatu, rozbudzenie szacunku do przyrody, kształtowanie proekologicznych postaw uczniów, uzmysłowienie im konieczności ochrony przyrody, jak również kreowanie wrażliwości artystycznej i aktywne spędzenie czasu na łonie natury. Każdy uczestnik mógł dostarczyć do organizatorów 5 prace fotograficznych lub 1 pracę malarską wykonaną dowolną techniką.

5 listopada jury powołane przez organizatorów konkursu dokonało jego rozstrzygnięcia.  Spośród 70 prac (w tym 10 prac plastycznych wykonanych techniką rysunku, grafiki komputerowej), które wpłynęły do organizatorów, wyłoniono zwycięzców:

W kategorii fotograficznej:

1.     I miejsce – Agnieszka Wróbel

2.     II miejsce – Amelia Borkowska

3.     III miejsce –Dominika Sójka

Przyznano również dwa wyróżnienia:

1.     Adrian Domański

2.     Natalia Cielemęcka

                   W kategorii plastycznej:

1.      I miejsce – Róża Jezierska

2.      II miejsce- Julia Łukomska, Julia Kowalczyk

Zwycięzcy zostali nagrodzeni zegarkami, pendrivami  zaś wyróżnieni kalkulatorami ufundowanymi ze środków WFOŚiGW.                                                                                      

 


KONKURS – ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

Uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie wzięli udział w szkolnym konkursie „Zbiórka zużytych baterii”. Konkurs trwał od września do listopada 2016 roku. Celem konkursu było rozpropagowanie wśród uczniów wiedzy o konieczności prowadzenia selektywnej zbiorki elektroodpadów, kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzenie potrzeby ochrony środowiska, w którym żyjemy. Zadaniem uczniów było zebranie jak największej ilości zużytych baterii i akumulatorków.

W listopadzie 2016 r. dokonano rozstrzygnięcia i podsumowania tego konkursu. Nagrody otrzymały następujące osoby:

1. Bartek Wereszczyński -  zebrał 728 sztuk baterii

2. Mateusz Celiński – zebrał 331 sztuk baterii

3. Paweł Wróbel – zebrał 175 sztuk

4. Adam Kowalczyk - zebrał 134 sztuki

5. Kozłowski Michał – 130 sztuk

6. Mateusz Szczygielski – 78 sztuk

7. Maciej Kaczor  – zebrał 66 sztuk

8. Magda Wereszczyńska – 37 sztuk

7. Natalia Domańska- 34 sztuki

Uczniowie zostali nagrodzeni upominkami w postaci gier edukacyjnych, zestawów szklonych, zegarków, pasteli olejnych zakupionych  z funduszy pozyskanych z WFOŚiGW w Lublinie.

Zużyte baterie zbierane były  do specjalnych pojemników i przekazane do Organizacji Odzysku REBA.

.

SZKOLNY KONKURS NA ALBUM  ,,O OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM”

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, poznanie miejsc cennych przyrodniczo, poznanie roślin objętych ochroną, uwrażliwienie na dostrzeganie drobnych elementów przyrody i pokazanie, jakie stanowią bogactwo, wyrabianie nawyku poszanowania przyrody, zainteresowanie walorami przyrodniczymi Ojcowskiego Parku Narodowego, jak również kreowanie aktywności artystycznej. W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Informacje o walorach przyrodniczy i kulturowych uczniowie uzyskali uczestnicząc w prelekcji filmu na godzinie wychowawczej oraz mili okazję zapoznać się z albumami, przewodnikami turystycznymi, folderami z biblioteki szkolnej i prywatnych zasobów nauczycieli, które posłużyły im do wykonania albumów. Po obejrzeniu filmu, przestudiowaniu przewodników i albumów uczniowie dowiedzieli się, że OPN obejmuje część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Jest najmniejszym z polskich parków narodowych. To miejsce o urokliwej rzeźbie terenu. Osobliwością parku są ostańce skalne: Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Sfinks. Kolejne godne uwagi miejsca to: malownicze skały Bramy Krakowskiej, Skały Panieńskie, Rękawica, skały Góry Koronnej. Na specjalną uwagę zasługują występujące na terenie OPN liczne jaskinie (Jaskinia Ciemna, Jaskinia Łokietka, Jaskinia Nietoperzowa). Na podstawie zdobytych informacji uczniowie na lekcjach plastyki i zajęć artystycznych wykonali albumy dowolnymi technikami plastycznymi  zgodnie z tematyką konkursu. Prace zostały ocenione i nagrodzone. Najładniejsze albumy posłużyły do zorganizowania wystawy pokonkursowej.

W listopadzie dokonano rozstrzygnięcia i podsumowania tego konkursu. Nagrody otrzymały następujące osoby:

1.  I miejsce - Borkowski Bartosz

2.  II miejsce  - Wereszczyńska Karolina

3. III miejsce  - Suśniak Adrian

4. I V miejsce  - Kowalczyk Anna i Wereszczyńska Magdalena

 

Wyróżniono prace:

1. Cielemęckej Natalii

2. Sójka Dominiki

3. Mądrego Alberta

Uczniowie zostali nagrodzeni upominkami w postaci gier edukacyjnych, długopisów, zegarków, pendrive zakupionych  z funduszy pozyskanych z WFOŚiGW w Lublinie

.

Od marca 2017r. Zespół Szkół w Strzyżewie przystąpił do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej „Tropiciele przyrody”   w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizowane będą do czerwca 2017r. Mają na celu rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie postaw proekologicznych, uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska, budzenie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej w Strzyżewie i Turzych Rogach.

Koordynatorami programu są p. Beata Zarzycka i p. Małgorzata Świst.

Informacje i zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań będą umieszczane na stronie internetowej w niniejszej zakładce.

 

DZIEŃ ZIEMI

Światowy Dzień Ziemi to wspaniała okazja, by pomyśleć o naszej planecie, jej potrzebach i problemach. Dlatego też już od początku kwietnia uczniowie klas  1 – 3 naszej szkoły uczestniczyli w przeprowadzanych przez wychowawców zajęciach o tematyce ekologicznej, brali udział w „Wiosennym, zielonym quizie” oraz układali hasła proekologiczne.

Dodatkowo, w ramach projektu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

uczniowie wykonywali plakaty ekologiczne, które zostały wywieszone na tablicach wystawowych, na szkolnym korytarzu. Będą one promowały zachowania proekologiczne w środowisku lokalnym.

24 kwietnia 2017r. zostały zorganizowane szkolne obchody Dnia Ziemi przypadające co roku 22 kwietnia. Uczniowie zaprezentowali piosenki i wiersze dotyczące ochrony przyrody i dbania o nią. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać wykonane przez uczniów prace, które jednocześnie służyły jako element dekoracji. Dodatkowo, dla uczniów, którzy wykonali plakaty, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności, działającej w naszej szkole, wręczył dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank PKO BP w Łukowie. Mamy nadzieję, że uczniowie będą pamiętali, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.

Za uzyskane dofinansowanie WFOŚiGW w Lublinie zakupiono tablicę wystawową, na której umieszczone zostały plakaty oraz materiały papiernicze, które posłużyły uczniom do wykonania prac.

Opiekunami przedsięwzięcia były: p. Beata Zarzycka i p. Małgorzata Świst


 

Spotkanie z przyrodnikiem

26 kwietnia 2017r. uczniowie  klas 0 – 3 naszej szkoły i szkoły filialnej w Turzych Rogach uczestniczyli w spotkaniu z Panią Sylwią Zgorzałek – przyrodnikiem - ornitologiem Towarzystwa Przyrodniczego ,,Bocian” w Siedlcach zorganizowanym przez p. Beatę Zarzycką. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o biologii owadów i roślin. Przygotowana prezentacja dotycząca życia pszczół i ich roli w przyrodzie, wzbudziła u uczniów duże zainteresowanie. W dalszej części spotkania uczniowie oglądali pod lupą przyniesione przez prowadzącą okazy roślin. Prowadzone obserwacje dały dzieciom możliwość bliższego poznania osobliwości środowiska przyrodniczego naszego regionu. Na zakończenie wszyscy otrzymali widokówki przedstawiające zwierzęta i rośliny na łonie natury. Było to bardzo ciekawe i interesujące spotkanie, które pogłębiło wiedzę przyrodniczą uczniów.

 

 


Wycieczka edukacyjna do „Magicznych Ogrodów"

10 maja 2017r. grupa 49 uczniów z klas 0 - 3 Szkoły Podstawowej w Strzyżewie oraz  Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach w ramach realizacji przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków” uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do bajkowej krainy „Magicznych Ogrodów” - parku tematycznego w Trzciankach  koło Janowca położonego wśród łąk, lasów i lessowych wąwozów. To pierwszy w Polsce ogród sensoryczny zbudowany w oparciu o oryginalną historię zajmujący 8 ha powierzchni.
Głównym celem wyjazdu był udział uczniów w warsztatach przyrodniczych i grach terenowych oraz poznanie ukształtowania terenu obszarów wyżynnych, roślinności i rodzajów gleb. Wchodząc na teren Ogrodów od razu wszyscy uczestnicy poczuli to niezwykłe połączenie natury z baśniowym światem. Po powitaniu z animatorami dzieci zostały podzielone na dwie grupy i udały się na edukacyjne zajęcia terenowe, które były połączone z zabawą. Uczniowie brali udział w różnorodnych zadaniach i konkurencjach, podczas których musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, matematyczną, polonistyczną oraz zręcznością i sprawnością fizyczną. Za prawidłowe wykonanie poszczególnych zadań uczniowie zdobywali flagi. Integralnym punktem w zdobywaniu ich było wykonanie zadań przyrodniczych. Zatrzymując się przy miejscu zwanym wrzosowiskiem, animatorka grupy opowiadała o bujnej roślinności,  niezliczonej ilości kwiatów, których woń pobudza zmysły, o kwitnących krzewach i drzewach, szumiących wodospadach, strumykach przepływających przez ogród, a przede wszystkim stawach, które pozwalają się wyciszyć i w spokoju spędzić czas. Następnie dzieci otrzymały lupy i z zaciekawieniem oglądały znajdujące się na wrzosowisku owady  i kwiaty. Uczniowie mieli okazję obejrzeć i podziwiać kilkaset gatunków i odmian roślin. Wykonując kolejne zadania dzieci bawiły się w Wodnym Świecie, w Smoczym Gnieździe, krainie zamieszkałej przez smoki - mogły także bez obaw wspinać się po grzbietach tych niezwykłych stworzeń. Przejazd kolejką po Kwiatowej Dolinie pozwolił poznać zamieszkałe tam Wróżki Smużki, olbrzymią gąsienicę, ziemne skrzaty Bulwiaki i psotliwe włochate Mordole. Największe emocje wzbudziło Marchewkowe Pole, na którym rosną marchewki większe od ludzi. W poszczególnych krainach dla zwiedzających przygotowane były różnorodne niespodzianki. I tak na przykład, aby zwiedzić Osadę poruszających się Bulwiaków, trzeba było jechać kolejką. Dużą atrakcją było także pływanie tratwami oraz mówiący i śpiewający Skrzat Kronikarz.  Po zajęciach edukacyjnych uczniowie mogli korzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się w Magicznych Ogrodach. Wkomponowane w otoczenie place zabaw wyposażone były w urządzenia sprzyjające pobudzaniu zmysłów i zdobywaniu nowych umiejętności przez dzieci. Wyjazd był niezapomnianym przeżyciem. Dał uczniom możliwość poznania nowych miejsc pełnych bogactwa przyrodniczego. Z wycieczki dzieci wróciły zmęczone, ale pełne wrażeń.

Organizatorem wyjazdu była p. Beata Zarzycka, 
opiekunami zaś p. Ewa Jurek, Małgorzata Świst, p. Urszula Bojar i p. Magdalena Wysokińska - rodzic.

Wyjazd do Trzcianek współfinansowany przez WFOŚ i GW w Lublinie


Akcja „Zbieranie nakrętek”

W ramach realizacji przedsięwzięcia Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków - zadania pn. „Tropiciele przyrody”  i we współpracy z organizacją Szkolnej Kasy Oszczędności działającą w naszej szkole, w miesiącu marcu 2017r. został ogłoszony konkurs ekologiczny pod hasłem „Super oszczędzanie, to nakrętek zbieranie”. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych, ochrony środowiska, w którym żyjemy, pomoc w rehabilitacji i leczeniu chorych dzieci przebywających w Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych. Zadaniem konkursowym było zebranie przez uczniów jak największej ilości plastikowych nakrętek. Do akcji włączyli również innych członków rodziny. Powyższy konkurs trwał do 20 maja 2017r., natomiast podsumowanie nastąpiło 26 maja 2017r. W związku, że zdecydowana większość uczniów z klas młodszych zebrała najwięcej nakrętek, komisja w składzie p. Beata Zarzycka,  p. Renata Pycka, p. Małgorzata Świst postanowiła przyznać wszystkim zaangażowanym uczniom dyplomy ufundowane ze środków WFOŚiGW. a opiekun SKO wręczył nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank PKO BP w Łukowie. 

    Należą się słowa podziękowania dla wszystkich za zebrane surowce wtórne i chęć włączenia się w akcję.

 

 


 

 

CZĘSTOCHOWA – KRAKÓW - ZAKOPANE

W dniach 06 – 09.06.2017r. w ramach realizacji przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, zadanie szkoły – „Tropiciele przyrody”, współfinansowanego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uczniowie klas I – V  wraz z rodzicami i wychowawcami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na trasie Częstochowa – Kraków – Zakopane. Celem wyjazdu było poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ojcowskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, obserwowanie bogactwa form skalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.

Podczas 4 – dniowego pobytu uczniowie:

1. Przeszli ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną „Na Brzozę”, podczas której zapoznali się z elementami środowiska przyrodniczego i zabytkami historycznymi tego terenu. Trasa wiodła przez tereny leśne, przysiółek ze stawami Brzoza, stanowisko pomnikowe różanecznika (rododendrona) katawbijskiego aż do makiety zabytku architektury – drewnianego kościółka w Pawełkach.

 

2. Zwiedzili Jasną Górę i uczestniczyli w zamówionej Mszy św.

 

3. Uczestniczyli w Programie „Przyjaciel Ojcowskiego Parku Narodowego”, odwiedzili Jaskinię Łokietka.

 

4. Podziwiali dawną stolicę Polski – Kraków zwiedzając Rynek Główny – Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan, Katedrę Wawelską, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Kryptę Kaczyńskich, Bramę Floriańską, Dom Jana Matejki, okno papieskie, stopkę Królowej Jadwigi, Smoczą Jamę.

 

5. Przemierzali pieszo Dolinę Kościeliską należącą do Tatrzańskiego Parku Narodowego, jednej z najpiękniejszych dolin w Tatrach. Tam też zwiedzili Jaskinię Mroźną, Bramę Kantaka, Bacówkę, Stare Kościelisko, Polanę Pisaną i Ornaczańską Polanę.

 

 

6. Spotkali się z rodziną góralską, która opowiadała o tradycjach i zwyczajach górali, prezentowała góralskie instrumenty muzyczne,  tańce góralskie, śpiewała, oraz uczyła niektóre z nich.

 

 

7. Zwiedzili zimową stolicę Polski – Zakopane, a tam Sanktuarium na Krzeptówkach, Kościółek na Pęksowym Brzysku i cmentarz najbardziej zasłużonych ludzi dla gór i Zakopanego oraz wjechali kolejką na Gubałówkę skąd obserwowali panoramę Tatr Polskich i część Słowackich oraz pasmo Babiogórskie.

            

                                                                                                                     

 8. Wzięli udział w konkursach wiedzy ekologicznej na temat zwiedzanych parków narodowych: I miejsce zdobył Kacper Kurzyna, II miejsce – Paulina Borkowska, III miejsce – Kinga Kardas oraz plastycznym „Tatry widziane oczami dziecka” - I miejsce zdobyła Paulina Borkowska, II miejsce – Emilia Kowalczyk, III miejsce – Kacper Kurzyna.

     

                                                                                                                           

Organizatorem wyjazdu była p. Beata Zarzycka, 
opiekunami zaś p. Małgorzata Świst, p. Urszula Truś - Rzymowska,               p. Urszula Bojar.