WRÓĆ

 

We wrześniu 2013 r. Zespół Szkół w Strzyżewie przystąpił do realizacji przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, zadanie szkoły – „Przyroda naszym bogactwem”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizować będziemy od września do grudnia 2013 r. Będą one miały na celu podniesienie, wśród dzieci, świadomości i kultury proekologicznej, zgodnej z etyką ekologiczną, pogłębienie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Informacje i zdjęcia z naszej działalności będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej w niniejszej zakładce. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań proekologicznych.


30 września 2013 r. został rozstrzygnięty międzyklasowy konkurs plastyczny na plakat promujący akcję „Sprzątanie świata 2013” pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie kl. I, uczniowie kl. III zajęli II miejsce, natomiast III miejsce przypadło kl. II. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Plakaty zostały umieszczone na gazetce szkolnej.


Wyjazd do Białowieży współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

2 października 2013 r. uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Strzyżewie oraz Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach uczestniczyli w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego. Dzieci zwiedziły Muzeum Przyrodniczo – Leśne oraz wzięły udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Białowieskiego Parku Narodowego na temat „Ssaki Puszczy Białowieskiej”.  Miały też możliwość zobaczenia „króla” puszczy czyli żubra w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.  Pobyt w BPN był niecodzienną lekcją przyrody, która przybliżyła uczniom walory przyrodnicze tego miejsca oraz piękno naszej ojczystej przyrody.


Kampania „Segregujesz – odzyskujesz”

 

Uczniowie klas I – III  Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, w ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej „Przyroda naszym bogactwem”, przygotowali i przeprowadzili akcję promującą segregację odpadów. Jednym z zadań było przygotowanie ulotek zachęcających i przekonujących o konieczności dbania o stan środowiska naturalnego poprzez segregację wytwarzanych w gospodarstwach domowych śmieci. Sporządzone przez  uczniów ulotki znalazły się najpierw na ogólnoszkolnej wystawie tych prac. Następnie trafiły do domów mieszkańców wsi Strzyżew, by przypominać, że każdy z nas powinien troszczyć się o to, abyśmy żyli w czystym i przyjaznym nam środowisku.

 


Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą”

 

W listopadzie 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżewie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „W harmonii z przyrodą”.  Jego celem było kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie proekologicznych postaw uczniów, uzmysłowienie im konieczności ochrony przyrody. Konkurs ten przeprowadzony został w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej „Przyroda naszym bogactwem”.

25 listopada jury powołane przez organizatorów konkursu: p. Małgorzatę Świst i p. Renatę Turską, dokonało jego rozstrzygnięcia.  Spośród 17 prac, które wpłynęły do organizatorów, wyłoniono zwycięzców:

1.     I miejsce – Albert Mądry – kl. II;

2.     II miejsce – Klaudia Filipczak – kl. I;

3.     III miejsce – Kuba Kamecki – kl. II;

Przyznano również dwa wyróżnienia:

1.     Kaja Majek – kl. II;

2.     Mateusz Ponikowski – kl. II;

Zwycięzcy zostali nagrodzeni albumami przyrodniczymi.

                                                                                                Opracowała: Renata Turska

 


Akcja „zbierania nakrętek”

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, w bieżącym roku szkolnym, włączyli się w akcję zbierania plastikowych nakrętek. Akcja ta przybrała formę szkolnego konkursu na największą ilość zebranych nakrętek i prowadzona była w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej „Przyroda naszym bogactwem”. Pod koniec listopada 2013 r. dokonano rozstrzygnięcia tego konkursu i podsumowania akcji:

I miejsce zajęła klasa II;

II miejsce – kl. III;

III miejsce – kl. I;

Uczniowie zostali w tym konkursie nagrodzeni upominkami dla klasy w postaci przyrodniczych gier edukacyjnych.

Zebrane nakrętki zostaną przekazane Lubelskiemu Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia.

                                                                                                       Opracowała: Renata Turska