WRÓĆ

 

REALIZACJA ZADAŃ Z EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

,, PRZYRODA UCZY NAJPIĘKNIEJ”

PROWADZONEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:

,,EDUKACJA EKOLOGICZNA W PLACÓWKACH GMINY ŁUKÓW’’

 

UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.

 

W ramach działań ekologicznych uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, która w tym roku przebiegała pod hasłem ,,Turysto! Szanuj Środowisko”. W celu rozpropagowania tej akcji na korytarzu szkolnym została przygotowana tematyczna gazetka. Dodatkowo uczestnicy projektu opracowali foldery edukacyjne o tematyce propagującej hasło akcji, które rozprowadzone zostały wśród uczniów na godzinach wychowawczych, a wśród społeczności lokalnej podczas sprzątania okolic szkoły. 

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie rozumieją potrzebę szacunku do środowiska naturalnego.

 

 

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

Uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżewie wzięli udział w szkolnym konkursie „Zbiórka zużytych baterii”. Celem konkursu było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o konieczności prowadzenia selektywnej zbiorki elektroodpadów, kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzenie potrzeby ochrony środowiska, w którym żyjemy. Zadaniem  uczniów było zebranie jak największej ilości zużytych baterii.

W listopadzie 2014 r. dokonano rozstrzygnięcia i podsumowania tego konkursu. Nagrodzono następujące osoby:

1. Mateusz Celiński zebrał 200 sztuk baterii

2.  Paulina Juszczyńska -  zebrała 104 sztuki

3. Natalia Cielemęcka – zebrała 92 sztuki baterii

4. Jakub Kowalczyk – zebrał 75 sztuk

Uczniowie zostali nagrodzeni upominkami w postaci kalkulatorów, które zostały zakupione  z funduszy pozyskanych z WFOŚiGW w Lublinie.

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNO-MALARSKI

„PRZYRODA  PIENIŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO”

Na przełomie września i października 2014 r. uczestnicy warsztatów ekologicznych w PPN  wzięli udział w szkolnym konkursie fotograficzno-malarskim: „Przyroda Pienińskiego Parku Narodowego”. Jego celem było kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na piękno przyrody PPN, rozbudzenie szacunku do przyrody, kształtowanie proekologicznych postaw uczniów, uzmysłowienie im konieczności ochrony przyrody. Każdy uczestnik mógł dostarczyć do organizatorów do 10 prac fotograficznych lub pracę plastyczną.

28 listopada jury powołane przez organizatorów konkursu: p. Renatę Pycka, Agnieszkę Rzymowską i Renatę Zaremba dokonało jego rozstrzygnięcia.  Spośród 50 prac, które wpłynęły do organizatorów, wyłoniono zwycięzców:

1.     I miejsce – Agnieszka Wróbel

2.     II miejsce – Paulina Juszczyńska

3.     III miejsce –Weronika Kamecka

4. IV miejsce – Natalia Kamecka

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pendrivami zakupionymi z pieniędzy pozyskanych
z WFOŚiGW.
          

 

WARSZTATY EKOLOGICZNE W PIENINSKIM PARKU  NARODOWYM


Na przełomie września i października 15 uczniów naszej szkoły uczestniczyło
 w warsztatach ekologicznych w Pienińskim Parku Narodowym. Celem wyjazdu było: poznanie pięknych zakątków Polski oraz walorów przyrodniczych PPN. Ścieżki PPN uczniowie przemierzali z wyspecjalizowanym przewodnikiem górskim.

 

                                    Opracowanie: Renata Pycka, Agnieszka Rzymowska, Renata Zaremba


Od marca 2015r. Zespół Szkół w Strzyżewie przystąpił do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej „W przyjaźni z przyrodą” w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizowane będą od marca do czerwca 2015 r. Mają na celu uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, właściwe postępowanie w kontaktach z otaczającą przyrodą, rozwijanie swojej osobowości poprzez uczestnictwo w działaniach proekologicznych, budzenie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej w Strzyżewie i Turzych Rogach.

Koordynatorem programu jest p. Beata Zarzycka, p. Beata Łukasik, p. Urszula Bojar.

Informacje i zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań będą umieszczane na stronie internetowej w niniejszej zakładce.


W ramach projektu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

uczniowie klas 0 – III wzięli udział w szkolnych obchodach Dnia Ziemi.

 

Jednym z zdań było wykonanie plakatu promującego ochronę środowiska.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie:

 

Kl. „0” – Śledź Oliwia, Wróbel Kinga, Golba Dominika

Kl. I – Milewska Maja, Wnuk Julia, Golba Maja,                    

           Kruczek Łukasz, Kaczor Maciej, Szmulik Adrian,                

           Borkowska Paulina, Matejek Julia, Sójka Julia,                      

           Domańska Natalia, Wróbel Szymon,

           Kowalczyk Adam, Kurzyna Kacper,

           Wielgosz Paulina, Borkowska Marlena

Kl. II – Filipczak Klaudia, Borkowska Magdalena,

             Kowalczyk Emilia, Śledź Karolina

Kl. III – Kardas Kinga, Kozłowska Natalia,

              Dąbrowska Oliwia

 

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody – antyramy ufundowane przez WOŚiGW w Lublinie.

 

Gratulujemy!

 

Opracowała Beata Zarzycka

 

 

 

.

W ramach projektu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

uczniowie klas I – III wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Piękno naszej przyrody”.

 Główne cele naszego konkursu to kształtowanie u uczniów poczucia jedności ze środowiskiem i całą przyrodą, rozwijanie wyobraźni uczniów w odniesieniu do świata zwierząt, rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

 W konkursie zwyciężyli uczniowie:

 Kl. I – Milewska Maja, Wnuk Julia, Kaczor Maciej,                 

            Domańska Natalia, Wróbel Szymon,

            Borkowska Marlena, Stelmach Amelia

Kl. II – Filipczak Klaudia, Borkowska Magdalena,

              Wielgosz Damian, Wiącek Aleksandra

Kl. III – Kardas Kinga, Celiński Mateusz, Majek Kaja,

               Kozłowski Paweł, Kowalczyk Klaudia, 

               Wereszczyńska Justyna

 Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez WOŚiGW w Lublinie, a pozostali uczestnicy – słodkie upominki ufundowane przez organizację SKO.

 

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i jesteśmy zauroczeni efektami pracy młodych Artystów.

 

Opracowała Beata Zarzycka


Wyjazd edukacyjny

 

W dniach 09 – 12 czerwca 2015r. w ramach przedsięwzięcia „Edukacji ekologicznej w szkołach Gminy Łuków” uczniowie klas 0 – III wraz z rodzicami, rodzeństwem i wychowawcami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na trasie Gdańsk – Łeba – Słowiński Park Narodowy – Gdynia. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie z bogactwem przyrody oraz wykształcenie w uczniach odpowiedniej postawy i szacunku względem świata roślin i zwierząt. Program wycieczki zawierał zwiedzanie Gdańskiej Starówki (Wielki Młyn, Droga Królewska, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Długi Targ, Kościół Mariacki), rejs statkiem pirackim „Galeon Lew” na Westerplatte, wędrówka ścieżką edukacyjną po Słowińskim Parku Narodowym (ruchome wydmy, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, Muzeum Wsi Słowińskiej), spacer Bulwarem Portowym i zwiedzanie Oceanarium w Gdyni. Dzieci również miały możliwość spędzenia czasu na plaży, kąpieli w morzu, obserwacji zachodu słońca, flory i fauny nadmorskiej. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych poświęconych ochronie środowiska. Urozmaicony i ciekawy pobyt nad Bałtykiem pozostawił wiele niezapomnianych wrażeń.

Miłym wspomnieniem są wykonane zdjęcia. Zapraszamy do ich obejrzenia.

Zapraszamy również do obejrzenia nagranych filmików.

https://youtu.be/MwSeZUnmTqQ


https://youtu.be/-H54d9TfMfg


      https://youtu.be/mY1Sm0nZiuA

 

Organizatorem wyjazdu była p. Beata Zarzycka, 
opiekunami zaś p. Małgorzata Świst i p. Beata Łukasik.

Opracowała:

Beata Zarzycka, Małgorzata Świst