WRÓĆ


 

Jubileusz Szkolnej Kasy Oszczędności

 

25 października 2016r. w naszej szkole odbyła się niezwykła uroczystość. Było to 15 lecie działalności SKO. Na początku była przedstawiona prezentacja multimedialna „Wspomnienia” przygotowana przez p. Beatę Zarzycką. Zawierała ona najważniejsze działania  z okresu piętnastoletniej działalności SKO, tym samym wprowadziła zebranych w nastrój spotkania.                                                                                      
    Konferansjerzy uroczystości powitali serdecznie przedstawicieli Banku PKO BP SA Oddział 1 w Łukowie panią dyrektor Krystynę Kalinowską, koordynatora regionalnego Programu SKO w Lublinie – panią Annę Dąbrowską, koordynatora programu SKO w Oddziale 1 w Łukowie - pana Mariusza Krasuskiego, reprezentantów SKO z Gołąbek, Świdrów, Zarzecza Łukowskiego, Turzych Rogów i Ról wraz z opiekunami i dyrektorami tychże szkół, pana dyrektora naszej szkoły, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły p. Janusz Kozłowski. W swoim wystąpieniu wspomniał m.in. jak SKO przechodziło transformację, jak działało wcześniej a jak teraz. W dalszej części prowadzący uroczystość zapoznali zebranych z bogatymi osiągnięciami i działaniami organizacji SKO. Została zaprezentowana również wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Dziś oszczędzam w SKO  ­ –  jutro w PKO" kronika, która ma teraz formę prezentacji multimedialnej. Dokumentowała ona przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Z racji tego, że październik jest miesiącem oszczędzania, członkowie SKO zaprezentowali część artystyczną, która była okazją do zaplanowania swoich postanowień dotyczących oszczędzania. Na zakończenie głos zabrała koordynator Programu SKO w Lublinie i dyrektor Banku PKO BP SA Oddział 1 w Łukowie dziękując za zaproszenie, wielkie zaangażowanie i kreatywność w krzewieniu idei oszczędzania, przedsiębiorczości oraz popularyzacji wiedzy ekonomicznej i ekologicznej wśród uczniów. Jako współorganizator tej imprezy dla wszystkich uczniów – członków SKO bank przygotował i wręczył upominki. Jubileusz 15lecia działalności Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole stał się lekcją edukacji zarówno w zakresie oszczędzania, przedsiębiorczości, jak i ekologii, z którego uczniowie zyskują niezbędne do radzenia sobie w dorosłym życiu umiejętności. Jubileuszowe spotkanie zakończone było uroczystym wprowadzeniem tortu, który został pokrojony przez opiekunów SKO i rozdany wszystkim zebranym.

Uroczystość zorganizowały p. Beata Zarzycka i p. Renata Pycka – opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności. Swoją pomoc okazały panie – Małgorzata Świst i Marta Antoniuk. Nieocenioną pomoc okazali również rodzice, którym serdecznie dziękujemy.

Zobacz zdjęcia i relację programu filmowego nagranego i wyemitowanego przez Telewizję MASTER TV.

 

 LINK DO FILMU