WRÓĆ                                   PREZENTACJA 1                               PREZENTACJA 2


PROJEKT  „PRAWA CZŁOWIEKA”

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

realizowanego w Gimnazjum w Strzyżewie

w roku szkolnym  2016/2017

1.      Podstawowe informacje

Temat projektu

Prawa człowieka 

Cele ogólne projektu/problem

Upowszechnianie  i podniesienie poziomu wiedzy o prawach człowieka.                                                                                                    

Nauczyciel opiekun

Agata  Zarzycka

Przedmiot

wiedza o społeczeństwie

Skład zespołu uczniowskiego

Uczniowie klasy II a

19 uczniów

 2.Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

a) cele

„Czego chcemy się dowiedzieć? i/lub

„Co chcemy osiągnąć?”

CHCIELIŚMY:

·         Poszerzyć wiedzę o prawach człowieka,,

·         Przypomnieć podział i generację praw człowieka,

·         Poznać historię praw człowieka,

·         Dowiedzieć się jakie instytucje zajmują się obroną praw człowieka

·         Sprawdzić, w jakich krajach w  jaki sposób są łamane prawa człowieka

·         Poznać  stan wiedzy  uczniów naszego gimnazjum nt. praw człowieka

 

CO ZROBILIŚMY?

 

ODSZUKALIŚMY: Podstawowe informacje o prawach człowieka, ich rozwoju w historii, nazwy dokumentów,                     w których są one zawarte.

SPRAWDZILIŚMY: Gdzie i w jaki sposób są łamane prawa człowieka.

WYKONALIŚMY: prezentacje multimedialne

OPRACOWALIŚMY I PTRZEPROWADZILIŚMY: ankietę  "Czy znamy prawa człowieka"

PRZYGOTOWALIŚMY: montaż słowny

 b) Planowanie etapów realizacji projektu

Główne zadania

Działania

Uczniowie

 odpowiedzialni

Terminy

realizacji

Informacja

o

wykonaniu

Opracowanie ankiety

„Czy znamy prawa człowieka?”

 

Opracowanie pytań           do ankiety, przeprowadzenie ankiety, analiza jakościowa                             i  ilościowa

M. Linkiewicz

A. Borkowska

P. Sulej

P. Józwiak

J.  Łukomska

 III/IV

2017

Wykonano

Wyszukanie i uporządkowanie informacji                      o prawach człowieka

/podział i generacja praw człowieka/

Wyszukanie informacji;

Zaprezentowanie               na forum zespołu.

Selekcja  i przesłanie najważniejszych informacji do grupy, która opracowywała prezentację multimedialną

M. Klębowski

G. Grochowski

D. Jankowski

J.  Grochowski

III

 

 

Wykonano

Wykonanie prezentacji multimedialnych

Opracowanie prezentacji

 

Sz. Śledź

J. Kozłowski

V-VI

Wykonano

Zapoznanie się                z historią aktów prawnych zawierających prawa człowieka

Odnalezienie informacji                            o najważniejszych dokumentach nt. praw człowieka; Zaprezentowanie             na forum zespołu.

Selekcja  i przesłanie najważniejszych informacji do grupy, która opracowywała prezentację multimedialną

 

 

B.  Kruczek

M. Męczyński

Sz. Śledź

J.  Kozłowski

T. Kozłowski

 

V 2017

Wykonano

Łamanie praw człowieka, a                   w szczególności dzieci na świecie

Wyszukanie informacji;

Zaprezentowanie na forum zespołu.

Selekcja  i przesłanie najważniejszych informacji do grupy opracowywującej prezentację multimedialną

A. Skrzeszewska

J.  Widz

A. Domański

Ł. Jankowski

 

 

Wykonano

 5. Efekty projektu:

• Poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw człowieka oraz ich przestrzegania.
• Zaangażowanie uczniów do podejmowania cyklicznych działań na rzecz obrony i egzekwowania przestrzegania praw człowieka              
• Zachęcenie i wdrożenie uczniów do podejmowania inicjatyw, do pracy twórczej
• Stworzenie uczniom warunków sprzyjających ich włączaniu się w działalność na rzecz szkoły,  w połączeniu ze stworzeniem formy spędzania wolnego czasu.
       Uczniowie realizujący projekt z powodzeniem  kształcili kluczowe umiejętności. Świetnie planowali  i organizowali sobie pracę. W zespole doskonale się komunikowali. Pomagali sobie, bardzo efektywnie współdziałali. Potrafili porozumieć się odnośnie kształtu projektu. Duże znaczenie w pracy przy projekcie miał fakt doskonałej znajomości i biegłości w technologii informacyjnej u tych uczniów.