WRÓĆ


 

Udział w konkursie plastycznym

„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

Uczniowie klas IV, V szkoły podstawowej w marcu wzięli udział w ogólnopolskim konkursie geologiczno – środowiskowym zorganizowanym przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Prace przygotowane przez uczniów wzięły najpierw udział w konkursie na szczeblu gminnym, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Uczeń klasy IV Filip Komsta otrzymał na tym etapie nagrodę rzeczową pozostali uczniowie dyplomy i  miłe upominki.

Następnie wszystkie prace uczniów zostały przekazane do głównego organizatora tj. Muzeum Geologicznego w Warszawie.

.