WRÓĆ


 

Dzień Brytyjski

 W tym roku w ramach Dnia Brytyjskiego uczniowie z projektu English Club- Wawel z Rodziną pod kierunkiem p. Ewy Niewęgłowskiej przeprowadzili resaearch i przygotowali plakaty pt. :English Speaking Countries- dotyczące krajów anglojęzycznych. Wszyscy oglądający mogli się m. in. dowiedzieć w których krajach językiem urzędowym jest język angielski, jakie panują tam zwyczaje bądź co się tam je. Wszystkie prace zostały zebrane i wystawione w postaci gazetki, którą można oglądać do 3 września.

 Zapraszam do galerii